Έρευνα του ΟΕΕ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019
Προτάσεις ΟΕΕ
για την επόμενη ημέρα της Ελληνικής Οικονομίας (Σεπτέμβριος 2018)
Πρόταση ΟΕΕ
για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος με βάση το καθαρό εισόδημα (Ιούνιος 2018)
Προτάσεις ΟΕΕ, ΤΕΕ & ΠΔΣΕ
για την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων
Μελέτη ΟΕΕ:
Αναπτυξιακές επιδράσεις των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα, η περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας, μετά την αύξηση της ταχύτητας του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο (Ιανουάριος 2018)

Πρόταση του ΟΕΕ
για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Μάρτιος 2016)