ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Sorry, your browser doesn't support Java.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Περιεχόμενα

Θεσμικό Πλαίσιο

Οργάνωση

Υπηρεσίες Μελών

Οικονομολογικό Επάγγελμα

Λογιστής-Φοροτεχνικός

Οικονομικά Χρονικά

 

 

 

s

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο των Οικονομολόγων στην Ελλάδα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο 1100/80 το Ο.Ε.Ε. αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας μας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των 75.000 Ελλήνων οικονομολόγων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, ως μέλη, στα μητρώα του.

Κορυφαίο όργανο του Ο.Ε.Ε. είναι η Συνέλευση των 200 Αντιπροσώπων, η οποία εκλέγεται απ' ευθείας από τα μέλη του κάθε τρία χρόνια. Βασικό εκτελεστικό όργανό του Οικονομικού Επιμελητηρίου αποτελεί η 15μελης Κεντρική Διοίκηση με έδρα την Αθήνα, που εκλέγεται από το Σώμα των 200 Αντιπροσώπων, ενώ ο φορέας μας έχει και πανελλαδική οργάνωση αξιοποιώντας το δίκτυο των 15 Περιφερειακών του Τμημάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα Περιφερειακά Τμήματα διοικούνται από τις 15 εκλεγμένες Τοπικές Διοικήσεις.

Οι δραστηριότητες του Οικονομικού Επιμελητηρίου επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των θεμάτων, που σχετίζονται με το πεδίο της οικονομίας, από την επίλυση και ρύθμιση επαγγελματικών προβλημάτων των οικονομολόγων μέχρι την εκπόνηση Ενιαίων Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, την τήρηση Επαγγελματικών Μητρώων και την έκδοση σχετικών επαγγελματικών αδειών, καθώς και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και εισηγήσεων προς την Πολιτεία, που αφορούν σε ευαίσθητα και επίκαιρα θέματα της Ελληνικής Οικονομίας, όπως η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ή το ΕΥΡΩ, η Οικονομική Παιδεία, η Φορολογική Μεταρρύθμιση κλπ.

 


Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-260-270, FAX:210 5229167, e-mail: oee@oe-e.gr

oee@oe-e.gr