digital services1 50

digit paym

  digital-library-small

Μέχρι και  31 Μαρτίου 2015 πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά  η Υπεύθυνη Δήλωση άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού (Οδηγίες)

Aνακοίνωση προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς που υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση της Α΄ τάξης


Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος:
Συμφωνία άμεσα και με εξασφάλιση ρευστότητας

PHOTOunnamed

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Η συμφωνία, που επήλθε τα ξημερώματα με τους δανειστές, αποδεικνύει ότι σπαταλήσαμε ακόμα ένα μήνα, χωρίς να έχουμε υλοποιήσει τίποτα από τα όσα δεσμευθήκαμε με την επιστολή Βαρουφάκη της 23ης Φεβρουαρίου.
Επιπλέον, κερδίσαμε πάλι χρόνο και όχι χρήμα. Η πραγματική, όμως, οικονομία δεν μπορεί να περιμένει. Η αγορά ασφυκτιά. Η κυβέρνηση έχει ακόμα μία ευκαιρία - ίσως την τελευταία - να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες τομές, ώστε να πετύχει συμφωνία το συντομότερο δυνατό, η οποία ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει και ρευστότητα από τους δανειστές.
Η οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση και η οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, χωρίς να συνοδεύεται από ζεστό χρήμα, θα οδηγήσει την αγορά σε ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία, με ολέθριες συνέπειες.
Επαναλαμβάνουμε ότι για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της κυβέρνησης σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αρκεί αυτή να τρέξει πολύ ταχύτερα και πάντα εντός ευρώ.                                                      

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ

 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Δώστε μπόνους στους συνεπείς -
Πάρτε πίσω το 26%

image0012Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που συζητείται στη Βουλή, θεωρεί ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση, προβλέπει ευνοϊκότερες διατάξεις για τους φορολογούμενους οι οποίοι με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους (φορολογικών, ασφαλιστικών κλπ).
Το σχέδιο νόμου έρχεται να διορθώσει αδικίες προηγούμενων νόμων και να βελτιώσει διατάξεις του Ν.4305/2014.
Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, που απαιτούν είτε άμεση διόρθωση, είτε απόσυρση.
Συγκεκριμένα:
Α) Θεωρεί ευνοϊκή διάταξη τις προβλεπόμενες με το άρθρο 4 δυνατότητες υπαγωγής στην ρύθμιση για οφειλές:
που θα βεβαιωθούν έως 26 Μαΐου 2015 ανεξάρτητα της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή,
που θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, υποχρεώσεων φορολογικών περιόδων μέχρι και 31/12/2014.

Β) Δίνονται διευκρινίσεις για την απώλεια της ρύθμισης και θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή η αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών οφειλών, εφόσον υποβάλλονται οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας.
Γ) Το νομοσχέδιο δεν επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογουμένους και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παρά την μείωση των εσόδων τους, εκπλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Κράτος. Η αρμόδια Υπουργός υποσχέθηκε ότι οι φορολογούμενοι που στην περίοδο της κρίσης τηρούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, θα επιβραβευτούν με την πρόβλεψη ενός bonus, το οποίο και θα περάσει σε κάποιο από τα επόμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Το ΟΕΕ προτείνει ως επιβράβευση τη μείωση της φορολογίας του συνεπούς φορολογούμενου σε ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2015.
Δ) Το ΟΕΕ προτείνει την επανεξέταση της διάταξης που αναφέρει την υποχρέωση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/2/2015 και εφεξής για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Η απώλεια της ρύθμισης από την μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί ευεργετική διάταξη σε μια περίοδο που η χώρα μας που μαστίζεται από την ανεργία, την οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων και την συνεχή μείωση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων.
Ε) Τέλος, το ΟΕΕ προτείνει την άμεση απόσυρση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21 που προβλέπει παρακράτηση φόρου 26% στις συναλλαγές που γίνονται με επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτη «μη συνεργάσιμα» ή με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», διότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και σοβαρές επιπτώσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων με το να επιβαρυνθούν εκ των προτέρων για τις συναλλαγές με τα κράτη αυτά καθώς θα υποχρεωθούν να πληρώνουν φόρο 26% επί της συναλλαγής. Επιπλέον η διάταξη αυτή θα επιβάλει στη Φορολογική Διοίκηση την καθιέρωση νέων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών για τις περιπτώσεις αυθεντικότητας των υπαρκτών συναλλαγών.
Υπενθυμίζεται ότι - κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα - το Ο.Ε.Ε. είχε από την πρώτη στιγμή αποστείλει τις προτάσεις του για το θέμα, οι συντριπτική πλειονότητα των οποίων έγινε αποδεκτή.
Αυτές ήταν οι εξής :

  • Εισοδηματικά κριτήρια
  • Υπαγωγή και των ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ
  • Υπαγωγή και όσων δεν έχουν υποβάλει κάθε είδους φορολογική δήλωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα το κάνουν μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής
  • Δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις ανεξάρτητα από το ποσό της οφειλής
  • Διαμόρφωση του επιτοκίου σε συνάρτηση με τον τρέχοντα πληθωρισμό. Σε συνθήκες αποπληθωρισμού, το επιτόκιο 4,56% είναι πολύ υψηλό.

Σε κάθε περίπτωση, και επειδή πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα για τη λειτουργία της αγοράς, θα έπρεπε να είχαν κληθεί και οι αρμόδιοι φορείς στη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση, ακόμα και μέσα στο στενό χρονικό πλαίσιο του κατεπείγοντος.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ

 

Παράταση μέχρι και  31 Μαρτίου 2015
για την Ηλεκτρονική  Υποβολή της  Υ.Δ.

Λόγω της  συνεχιζόμενης  μεγάλης προσέλευσης των λογιστών φοροτεχνικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στα  Περιφερειακά Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την παραλαβή του κλειδαρίθμου, δίνεται  τελευταία παράταση  της  ηλεκτρονικής  υποβολής   της  ΥΔ μέχρι και την  Τρίτη 31  Μαρτίου 2015. Μετά την ημερομηνία αυτή  θα διαβιβασθεί  το σχετικό αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη από τον Ν.4093/2012  Υπεύθυνη Δήλωση , προκειμένου να δοθεί η πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή των  φορολογικών  δηλώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ :

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔ

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

E. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΔ

 

Ανακοίνωση
προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς
που υπέβαλαν αίτηση για την απόκτηση της Α΄  τάξης

Η Επιτροπή Σεμιναρίων του Ν.3470/2006 μετά από τον έλεγχο και τις διευκρινίσεις που έχουν κατατεθεί από τους λογιστές φοροτεχνικούς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην κατάσταση που είχε αναρτηθεί  στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ανακοινώσει τον τελικό πίνακα  των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση .
Οι λογιστές - φοροτεχνικοί που συμπεριελήφθησαν  στον τελικό  Πίνακα των υποψηφίων θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: κάνετε κλικ εδώ

 

news letter 9a

kollias 5x7Αγαπητοί συνάδελφοι οικονομολόγοι, συνεχίζοντας την προσπάθειά μας στον τομέα της ενημέρωσής σας, σας αποστέλλουμε το 9ο τεύχος του Newsletter.

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε:

Την πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, για τη σύσταση Ειδικού γραφείου για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου,

Συνάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη

Το 1ο Τεύχος Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής Ανάλυσης

Την διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών-φοροτεχνικών καθώς και τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 Υπεύθυνης Δήλωσης

Τον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση για την απόκτηση της Α΄ τάξης

Φιλικά,
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 9

 

Conference on «A New Growth Model for the Greek Economy»

Athens, Greece

National Historical Museum/ Old Parliament Building/ Conference Hall
Kolokotronis Square, Stadiou str. 13.

 

twitter

anartisi1

147

Banner

eu

newsletter1

Τελευταία Νέα

Λογιστικό Γραφείο ζητάει Λογιστή

Από μεγάλο Λογιστικό Γραφείο στους Αμπελόκηπους Αττικής. Ζητείται Λογιστής με προϋπηρεσία στην τήρηση...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με τη παρούσα πρόσκληση  καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο ,...

Χανιά και Ρέθυμνο Σεμινάριο με θέμα: "Εργατικά – Ασφαλιστικά -με όλες τις νέες αλλαγές"

Το Περιφερειακό Τμήμα   ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ  του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του...

Ζητείται βοηθός Λογιστή (περιοχή Αγ. Παρασκευής)

Ζητείται βοηθός Λογιστή έμπειρος για Λογιστικό Γραφείο (περιοχή Αγ. Παρασκευής). Απαιτούνται γνώσεις και...

Χαλκίδα Σεμινάριο με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του...

Διευκρινίσεις για την Αναγκαία Εκπαίδευση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΑΠΟ  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ...

Ανακοίνωση Διενέργειας Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

ΑνακοίνωσηΔιενέργειας Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την απόκτηση Επαγγελματικής ΤαυτότηταςΛογιστή...

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ...

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών...

Σημειώσεις Σεμιναρίου με τίτλο "Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων – Ε9)"

Για να κατεβάσετε τις σημειώσεις των ενημερωτικών σεμιναρίων με τίτλο  "Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων...

IiG Ombudsman RGB GR 1

diavgeia_m
Banner
simatakia