Συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ»

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ site (1).pdf, τύπος pdf, μέγεθος 166.48 KBytes]

Ανακοινώνονται οι συμμετέχοντες του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Κατάρτιση Ειδικού Εμπειρογνώμονα για ρύθμιση οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού επίλυσης»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2132141864-5)

Δείτε τον κατάλογο των συμμετεχόντων στο συνημμένο αρχείο.