Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση του καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος στη Ρόδο

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Πρόσκληση Προσφορών Ρόδος.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 429.80 KBytes]

Σύμφωνα με την αριθμ 11/2017 απόφαση της Τοπικής Διοίκησης προσκαλούμε άπαντες τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους με σκοπό την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στη Ρόδο (επιφανείας 170τ.μ.).

Βρείτε όλες τις πληροφορίες και ολόκληρο το έγγραφο της πρόσκλησης στο συνημμένο αρχείο.