Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα dimosieusi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 598.58 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα prosklisi-ekdilosis-endiaferontos.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 305.08 KBytes]

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη την αρ.13/9-06-2016 (θ.15οε.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με ΑΔΑ:7ΑΛ34691Ο8-ΖΓΧ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πατήστε στο επισυναπτόμενο υλικό για να μάθετε περισσότερα.