Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Ψ497469ΗΞΚ-ΛΝΞ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 172.79 KBytes]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες προετοιμασίας και υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν στις μελέτες για την κτηριακή αποκατάσταση του ακινήτου επί της οδού Φιλελλήνων 9 & Ξενοφώντος 11, Αθήνα» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.