Πρόκληση Ενδιαφέροντος για την εκτύπωση υπηρεσιακών εντύπων

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 513.00 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, την εκτύπωση των παρακάτω υπηρεσιακών εντύπων:

1.Είκοσι χιλιάδων (20.000)φακέλων folder με εκτύπωση λογοτύπου Ο.Ε.Ε, 4/χρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση, διαστάσεων 34χ25,5 χαρτί superfine 350 γραμμαρίων βάση του δείγματος.

2.Είκοσι χιλιάδων (20.000)στυλό διαρκείας τριών χρωμάτων αρίστης ποιότητος με εκτύπωση λογοτύπου Ο.Ε.Ε., βάση του δείγματος.

3.Δέκα χιλιάδων (10.000)μπλοκ λευκών, με εξώφυλλο χονδρό, 25 φύλλων, χαρτί γραφής 80 γραμμαρίων με εκτύπωση λογοτύπου Ο.Ε.Ε., βάση του δείγματος.

4.Πέντε χιλιάδων (5.000)ατομικών φακέλων αρχειοθέτησης των προσωπικών στοιχείων των Λογιστών Φοροτεχνικών, χαρτί Μανίλα 280 γραμμαρίων δίχρωμη εξωτερική εκτύπωση πορτοκαλί, βάση του δείγματος.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται στα 19.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Είναι απαραίτητο να παραλάβετε φάκελο με δείγματα όλων των παραπάνω εντύπων από τα γραφεία μας. (Υπεύθυνος επικοινωνίας για παραλαβή των δειγμάτων αλλά και για κάθε τεχνική διευκρίνιση, Πέτρος Σκούρας τηλ.: 2132141830,213214841). Το Ο.Ε.Ε. θα δεχθεί προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και το σύνολο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο συνημμένο αρχείο.