Συνάντηση Προέδρου ΟΕΕ με Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Το μείζον θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των οφειλών των επιχειρήσεων στο Δημόσιο συζήτησε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

Ο κ. Κόλλιας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα καταστήσουν το μηχανισμό περισσότερο ευέλικτο και δικαιότερο για την πλειονότητα των οφειλετών.

Στόχος είναι η διεύρυνση όσων δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτόν, ώστε και να επωφεληθούν περισσότεροι οφειλέτες, και το Δημόσιο και οι τράπεζες να εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόλλιας πρότεινε:

·Να μπορούν να υπαχθούν στο μηχανισμό και ελεύθεροι επαγγελματίες.

·Να απαλειφθεί το όριο υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή.

·Να αυξηθεί το διάστημα της τριετίας σε πενταετία, μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση, ώστε να έχει δικαίωμα υπαγωγής.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. κατέθεσε δύο ακόμα προτάσεις σχετικά με το ρόλο των οικονομολόγων στο μηχανισμό, για τις οποίες ο κ. Κουρμούσης διαβεβαίωσε ότι:

·Ο εμπειρογνώμονας, που εκπονεί την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, θα είναι αποκλειστικά οικονομολόγος.

·Ο οφειλέτης ή κάθε συμμετέχων πιστωτής θα μπορεί να εκπροσωπείται προαιρετικά και από οικονομολόγο.

Τέλος, ο κ. Κουρμούσης προανήγγειλε την αύξηση του ορίου υπαγωγής στη ρύθμιση για απαιτήσεις από έναν πιστωτή, που σήμερα διαμορφώνεται στο 85% των συνολικών οφειλών, ενώ – όπως είπε – γίνεται προσπάθεια για να μην υπάρχει όριο, όπως έχει προτείνει το Ο.Ε.Ε..