Συμμετέχοντες στο σεμινάριο με θέμα: «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Ν.4469/17)

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 423.52 KBytes]

Ανακοινώνονται οι συμμετέχοντες του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Ν.4469/17)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2132141867 και 2132141870)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα ώρα έναρξης σεμιναρίου 09:00