Πρόσκληση παρουσίασης βιβλίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 7.6.2018

Παρουσίαση βιβλίου με θέμα "Η Πολιτική Οικονομία του Ησιόδου" από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.