Πρόγραμμα σεμιναρίου με θέμα: «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Ν.4469/17)

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 04_10_2017 revised 4.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 56.83 KBytes]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα ώρα έναρξης σεμιναρίου 09:00

Πατήστε στο συνημμένο αρχείο για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.