Παρέμβαση του ΟΕΕ για τους οικονομολόγους του Δημοσίου Τομέα

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Επιστολή ΟΕΕ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 833.53 KBytes]

Επιστολή-Παρέμβαση προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,σχετικά με την αναγκαιότητα πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε αντικείμενο εργασίας του οικονομικού τομέα από υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού ή της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βασικό τίτλο σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης