ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 14ης MAIOY 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕ

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης MAIOY 2017.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 444.07 KBytes]

H Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) στη Μ/8 συνεδρίασή της την Τρίτη 18 Απριλίου 2017, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του ΠΔ 225/1986 προέβη στην οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω συνδυασμούς για την ανάδειξη των μελών της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΟΕΕ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο στο συνημμένο αρχείο.