Ανακοίνωση συμμετεχόντων για το σεμινάριο "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών" (Ν.4469/17)

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το σεμινάριο και του περιορισμού των θέσεων, κλείνει από τώρα το σύστημα της υποβολής αιτήσεων.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι στιγμής μπορούν να το παρακολουθήσουν.