ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2ου ΠΤ .pdf, τύπος pdf, μέγεθος 216.33 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/28/23-01-2018, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στις ΣΕΡΡΕΣ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Ανατ. Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.