ΜΕΛΕΤΗ: Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Επενδύσεων στο Διαδίκτυο. Η Περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας μετά την αύξηση της ταχύτητας και του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ,Η.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 3.13 MBytes]