Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης (12.3.2018)

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΟΕΕ -ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 124.23 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΟΕΕ -ΧΑΝΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 123.61 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 234.32 KBytes]

Το Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στο Ρέθυμνο και στα Χανιά σεμινάρια με θέμα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο και στα Χανιά θα είναι διάρκειας 10 ωρών.

Εισηγητής: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

  • ΡΕΘΥΜΝΟ – Παρασκευή 16 Μαρτίου - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΩΡΑ 17:00εως 22:00
  • ΧΑΝΙΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ - 17 ΜΑΡΤΗ 2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΩΡΑ 09:00 – 15.00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/03/2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15/03/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης Κριάρη &Μυλωνογιάννη Χανιά , από τις 07/03/2018.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 28210/94505.

΄Εντυπο Αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης , αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα.