Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος για το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης (22.3.2018)

Το 1oΠεριφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων & Ρύθμιση Οφειλών για χρέη σε Ταμεία και Εφορία έως 120 δόσεις»

Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών και θα πραγματοποιηθεί:

  • Στην Κομοτηνή,στο ΕΒΕ Ροδόπης (Βασ. Γεωργίου 2Β), τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Μαρτίου 2018 και ώρες 17:00-21:00.

Εισηγητής:Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2018 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2531023035.