Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το Π.Τ. Δωδεκανήσου/ Ρόδος

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα B5-42 ypod aitisi (2).pdf, τύπος pdf, μέγεθος 211.79 KBytes]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.6.2018

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε οικονομικά στελέχη των Ξενοδοχείων και επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών, στους διευθυντές και τους προϊστάμενους F&B τους υπευθύνους των λογιστηρίων & οικονομικών υπηρεσιών των Ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική ενημέρωση, καθώς και η ενδυνάμωση των γνώσεων τον συμμετεχόντων στην οικονομική διαχείριση των Ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων που διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80, Εμπορικό Κέντρο Μήδια, ΡΟΔΟΣ) το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00πμ.15:00 και την Κυριακή 24 Ιουνίου 8:00πμ-12:00μμ

Εισηγητής θα είναι ο κ. Κολυβάκης Νικόλαος.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος)

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Αναλυτικά η θεματολογία του σεμιναρίου:

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Έσοδα : Διαχείριση Εσόδων (περιπτώσειςcommitment ήallotment) και προσδιορισμόςbreakeven τιμής σε σχέση με την υπάρχουσα δυναμικότητα (capacity).
 • Παραδείγματα σεExcel

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Κόστος: Ανάλυση της συμπεριφοράς του κόστους.Υπολογισμός του αναγκαίου αριθμού διανυκτερεύσεων , του ποσοστού πληρότητας (occupancyrate) και του αναγκαίου τζίρου για το νεκρό σημείο λειτουργίας(breakeven) περιόδου (σεζόν , μήνα, ημέρα)
 • Budgeting: Ανάλυση ευαισθησίας του κέρδους σε συνάρτηση με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων / ποσοστού πληρότητας.
 • Παραδείγματα σεExcel.

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Διαχείριση: Υπολογισμός και έλεγχος κόστουςF&B, έλεγχος αποκλίσεων κόστους .Έλεγχος αποθεμάτωνΑΒC
 • Ανάλυση κερδοφορίας πρακτορείων &TouroperatorsμεKPIs
 • Ρυθμίσεις δανείων
 • Παραδείγματα σεExcel.

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Επενδυτικά σχέδια : Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για επεκτάσεις,αντικαταστάσεις, ανακαινίσεις.
 • Αποτίμηση : Υποδείγματα Αποτίμησης και Οικονομικής Αξίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.
 • Παραδείγματα σεExcel

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2018 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 22-6-2018 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 22-6-2018, η αίτησή τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη.