Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (23.3.2018)

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Αίτηση συμμετοχής Ηράκλειο.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 141.55 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο στο Ηράκλειο, διάρκειας 10 ωρών, με θέμα:

«ΑΠΟ ΤΟ EXCEL ΣΤΟ POWER BI»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί, την Παρασκευή και το Σάββατο 30 & 31/3 και ώρες 16:00 – 21:00 και 09:00 – 14:00 αντίστοιχα στην συνεδριακή αίθουσα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (Ικάρου & Εφέσου).

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Αβδάλας Γεώργιος - Αναλυτής Δεδομένων (Data Analyst).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2018. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Πέμπτη 29/03, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη. Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αλλά και από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.oeetak.gr.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση info@oeetak.gr και με fax στο 2810224595 μέχρι την Πέμπτη 29/03. Επίσης, για εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής μπορείτε να δείτε τα συνημμένα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο τηλέφωνο 2810223997.