Ανακοίνωση Διεξαγωγής Ενημερωτικού Σεμιναρίου στο Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (2.4.2018)

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Αίτηση συμμετοχής Ηράκλειο .pdf, τύπος pdf, μέγεθος 88.87 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Αίτηση συμμετοχής Λασίθι.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 87.52 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Ανακοίνωση σεμιναρίου .pdf, τύπος pdf, μέγεθος 102.10 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Λασίθι , διάρκειας 5 ωρών έκαστο, με θέμα :

«Ε3 & Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων στην Πράξη»

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούνστον Άγιο Νικόλαο την Παρασκευή 13/04 και ώρες 16:00 – 21:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου και στο Ηράκλειο, το Σάββατο 14/4 και ώρες 09:00 – 14:00 στην αίθουσα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Εισηγητής των σεμιναρίων θα είναι ο κ. Μιχελινάκης Βαγγέλης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Λογιστής – Φοροτεχνικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2018. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού, έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι την Τετάρτη 11/4, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της παραπάνω ημερομηνίας, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αλλά και από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.oeetak.gr.

Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση info@oeetak.gr και με fax στο 2810224595 μέχρι την Τετάρτη 11/4. Επίσης, μπορείτε να τυπώσετε την αίτηση συμμετοχής από τα συνημμένα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο τηλέφωνο 2810223997.