Αίτηση για την ένταξη στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του 2018 στο Κιλκίς

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΚΙΛΚΙΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 93.44 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 46.71 KBytes]

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Αποστολή με email στο oee3pt@oe-e.gr ή με fax στο 2310275728 η με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Οικονομικό Επιμελητήριο

Αριστοτέλους 26

54623 Θεσσαλονίκη