Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 353.45 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 343.12 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 359.09 KBytes]

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ)του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκουν να προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση και στους συναφείς της τομείς.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Προγράμματα: