ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 120.66 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 163.09 KBytes]

«ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-17

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIEDECONOMICS ANDREGIONALDEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,

2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις:

α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και

β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.