Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα "Προοπτικές Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης" από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας