Ενημερωτική εκδήλωση από το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: "Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος – Επικείμενη Αξιολόγηση της Ελλάδος από τη FATF"

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα imerida 13-9-17.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 469.01 KBytes]

Tο Υπουργείο Οικονομικών διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ)- Πειραιώς 211, Ταύρος μεθέμα τις υποχρεώσεις των προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του ν.3691/2008 και την επικείμενη αξιολόγηση της χώρας από τη FATF.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο συνημμένο αρχείο.