Σύνταξη Καταλόγου Πραγματογνωμόνων Έτους 2019 για Θεσσαλονίκη & Κιλκίς

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 317-11 06 2018.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 32.42 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 366-16 07 2018.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 28.01 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΙΤΗΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .doc.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 39.01 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019-ΚΙΛΚΙΣ .doc 2.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 38.97 KBytes]

Παρακαλούμε όπως μέχρι 10 Αυγούστου 2018 οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτησή τους, η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο Email: oee3pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για αιτήσεις μπορείτε να δείτε τα συνημμένα.