Ψήφισμα της 77ης ΣΤΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΕΠ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 474.75 KBytes]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 4.7.2018

Επισυνάπτεται το ψήφισμα της 77ης ΣΤΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και τη λειτουργία του ΣΑΕΠ.