Ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών Α τάξης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποψήφιων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2017

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 122.75 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΔ Διαχειριστης Αφερεγγυοτητας.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 191.41 KBytes]

Σύμφωνα με το ν.4336/2015, ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ο οποίος θα ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ 242/Α/29-12-2016) σχετικά με τη ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας. Την άδεια του διαχειριστή αφερεγγυότητας δύναται να αποκτήσει και ο λογιστής φοροτεχνικός Α τάξης ο οποίος ασκεί επί πενταετία τουλάχιστον το επάγγελμα μετά από επιτυχή εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα:

Αστικό Δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο)

Εμπορικό Δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό)

Γενικές Αρχές Λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Στις 9 Ιουνίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ 535/Γ/9-6-2017 η Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017 η οποία προέβλεπε ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Μετά από παρέμβαση του ΟΕΕ για μεγαλύτερη προθεσμία , ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ότι όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2017 μπορούν μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη «προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας» στο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς, με express και συστημένο τρόπο.

Πατήστε εδώ να δείτε το ΠΔ 33/2016 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας» και την σχετική Προκήρυξη.