ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΙΟΣ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 266.82 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης Μ/10/9-5-2017, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Χίο, προκειμένου να στεγαστεί το γραφείο που διατηρεί στην πόλη, για εξυπηρέτηση των μελών και των λογιστών – φοροτεχνικών το Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Αιγαίου του Ο.Ε.Ε..

Διαβάστε τη διακήρυξη στο συνημμένο έγγραφο.