Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 191.57 KBytes]

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης Λ/97/27-1-2017, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Ο.Ε.Ε.
Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν περίπου εκατόν εβδομήντα (170) τετραγωνικών μέτρων. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και είκοσι (±20) τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους.

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.