Ανακοίνωση προς Λογιστές-Φοροτεχνικούς Μισθωτούς σε Νομικά Πρόσωπα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.6.2018

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σχετικά με το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την αδυναμία υποβολής του Εντύπου Ε3 από την επιλογή μισθωτού λογιστή, ενημερώνει ότι μετά τη συνεχή επικοινωνία με τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπάρχει δέσμευση εκ μέρους της ΑΑΔΕ ότι μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 θα αντιμετωπισθεί το τεχνικό πρόβλημα και θα δοθεί η δυνατότητα της υποβολής του Ε3 στον μισθωτό λογιστή-εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.