Άρθρα κατηγορίας

Κεντρική Υπηρεσία

Η υπηρεσιακή διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας όπως προβλέπεται από το Π.Δ 546-17/11/1998 (τεύχος πρώτο αρ.φ. 257) ...

Δείτε το άρθρο