Άρθρα κατηγορίας

Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους

A) Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 1, του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-1997), ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται:

...

Δείτε το άρθρο