Άρθρα κατηγορίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις διαδικασίες προετοιμασίας και υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν ...

Δείτε το άρθρο

Πρόκληση Ενδιαφέροντος για την εκτύπωση υπηρεσιακών εντύπων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν έρευνας αγοράς, την εκτύπωση των παρακάτω υπηρεσιακών ...

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση του καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος στη Ρόδο

Σύμφωνα με την αριθμ 11/2017 απόφαση της Τοπικής Διοίκησης προσκαλούμε άπαντες τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους με σκοπό την ανάθεση ...

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη την αρ.13/9-06-2016 (θ.15οε.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με ΑΔΑ:7ΑΛ34691Ο8-ΖΓΧ απευθύνει ...

Δείτε το άρθρο