Άρθρα κατηγορίας

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου στην Κέρκυρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση σε Εταιρεία Παραγωγής την Τεχνική Υποστήριξη Παροχής 'Ηχου και Εικόνας του Διεθνούς Συνεδρίου που Διοργανώνει το ΟΕΕ (2.5.2018)

(Προϋπολογισμός 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ)

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/33/27-03-2018 συνεδρίασή της, να απευθύνει ...

Δείτε το άρθρο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.)σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 12η/14-12-2017 (θέμα 2ο) Απόφαση της τριμελούς επιτροπής ...

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/23/28-11-2017 Συνεδρίασή της να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της ...

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Προϋπολογισμός 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/21/7-11-2017συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, ΣΤΑ και λοιπών εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη.......

Δείτε το άρθρο