Άρθρα κατηγορίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/23/28-11-2017 Συνεδρίασή της να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της ...

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Προϋπολογισμός 10.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποφάσισε στην Μ/21/7-11-2017συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, ΣΤΑ και λοιπών εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη.......

Δείτε το άρθρο

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στην Κέρκυρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/19/17-10-2017, προκηρύσσει δημόσιο ...

Δείτε το άρθρο

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στη Τρίπολη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/20/31-10-2017, προκηρύσσει δημόσιο ...

Δείτε το άρθρο

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στη Λάρισα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/12/8-6-2017, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

Δείτε το άρθρο

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στην Κομοτηνή

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/3/28-2-2017, προκηρύσσει δημόσιο ...

Δείτε το άρθρο

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στη Ρόδο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης Λ/97/27-1-2017, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ...

Δείτε το άρθρο