Άρθρα κατηγορίας

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το Π.Τ. Δωδεκανήσου/ Ρόδος

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Π.Τ. Δωδεκανήσου/ Κως

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Π.Τ. Δωδεκανήσου/ Ρόδος

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το 3ο Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Νέα Ημερομηνία Σεμιναρίου για Άργος

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο 16ο Π.Τ. Ιονίων Νήσων/Κέρκυρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Φορολογικού Σεμιναρίου στην Κω από το 12ο Π.Τ. Δωδεκανήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Πραγματοποίησης Σεμιναρίων Αναγκαίας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι τα κάτωθι σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2018 θα πραγματοποιηθούν ως εξής...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Κρήτης/ Ηράκλειο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς/ Λιβαδειά (23.4.2018)

Το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς/ Χαλκίδα

Το 9o Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς/ Θήβα (20.4.2018)

Το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας...

Δείτε το άρθρο

Εκδήλωση στο Ηράκλειο (13.4.2018)

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Ενημερωτικού Σεμιναρίου στο Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (2.4.2018)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (23.3.2018)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας (22.3.2018)

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος για το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης (22.3.2018)

Το 1oΠεριφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης (12.3.2018)

Το Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στο Ρέθυμνο και στα Χανιά σεμινάρια με θέμα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018

Δείτε το άρθρο

Ορθή Ανακοίνωση: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής σεμιναρίου στο 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (9.3.2018)

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το 11o Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής ενημερωτικού σεμιναρίου σε Γιαννιτσά και Κατερίνη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε Δράμα, Καβάλα και Σέρρες από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Ε- πιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το 7 ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Επιμορφωτικά σεμινάρια από Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου στη Ρόδο

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτικά σεμινάρια από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Π.Τ. Δωδεκανήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Επιμορφωτικά σεμινάρια από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Επιμορφωτικό σεμινάριο από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Το Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων σε Λάρισα και Βόλο από το Π.Τ. Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στο ...

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς σε ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών"

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 6 μ.μ. να παραστείτε στην ενημερωτική Εσπερίδα που συνδιοργανώνει το 9ο Π.Τ. Ανατ. ...

Δείτε το άρθρο

Σεμινάριο από το 3ΠΤ Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: "Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις"

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα

Δείτε το άρθρο

Αίτηση για την ένταξη στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του 2018 στο Κιλκίς

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Αποστολή με email στο oee3pt@oe-e.gr ή με fax στο 2310275728 η ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στο ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

To Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση σε εκδήλωση από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣκαι το3oΠεριφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα:

«ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

To Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

Το 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

To Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Το 11o Περιφερειακό Τμήμα Νοτιανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομι-κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρ-κή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής ενημερωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς

Το 8ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Σεμινάριο από το Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου

Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα της ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας

Το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κατερίνη

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το 7 ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής σεμιναρίων από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στο ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής εκδήλωσης από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει επιστημονική ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής Επιμοφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο ...

Δείτε το άρθρο

Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου σε Χίο και Μυτιλήνη

Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών ...

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτικά σεμινάρια από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Ενημερωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

Το 7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Σεμινάρια από το 14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το 14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας συνεχίζοντας το πρόγραμμα για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης σε συνέχιση του Προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στο ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού προγράμματος από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέτιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση παραλαβής βεβαιώσεων συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια "Χρηματοικονομικές εφαρμογές με τη χρήση οικονομετρικών πακέτων" και "Διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020"

Ενημερώνουμε όσους παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια «Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με τη χρήση Οικονομετρικών Πακέτων» και «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020)», ότι μπορούν ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Π.Τ. Ηπείρου σε Άρτα, Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των των μελών και ...

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει δύο ...

Δείτε το άρθρο

Σημειώσεις σεμιναρίου "Ασφαλιστικά και Εργασιακά Θέματα"

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις σημειώσεις του σεμιναρίου με θέμα "Ασφαλιστικά και Εργασιακά Θέματα" που διεξήχθη την Δευτέρα 6 και την ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση - επιμόρφωση ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Κέρκυρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κέρκυρα

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στα Ιωάννινα

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος στη Δράμα

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίαςτου Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Κέρκυρα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών του και ...

Δείτε το άρθρο

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Βέροια

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - ...

Δείτε το άρθρο

Σεμινάριο με θέμα "Ασφαλιστικά & Εργατικά Θέματα"

Το σεμινάριο της Αναγκαίας Εκπαίδευσης με θέμα «Ασφαλιστικά και Εργατικά Θέματα» το οποίο είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 ...

Δείτε το άρθρο