Άρθρα κατηγορίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση αδειών για εταιρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 4 του νόμου 4111 (που τροποποιεί το Π.Δ. 304/98) «κάθε πρόσωπο μπορεί αν συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Δείτε το άρθρο

Εντυπα Έναρξης Λειτουργίας

Επιλέξτε την παραπομπή που επιθυμείτε για να "κατεβάσετε" την αντίστοιχη αίτηση.

Δείτε το άρθρο