Άρθρα κατηγορίας

Πρότυπα Καταστατικά ανά εταιρικό τύπο

Στο πλαίσιο του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) που αναφέρεται στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης με την ...

Δείτε το άρθρο

Εντυπα Έναρξης Λειτουργίας

Επιλέξτε την παραπομπή που επιθυμείτε για να "κατεβάσετε" την αντίστοιχη αίτηση.

Δείτε το άρθρο