Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Ακινήτου στη Θεσσαλονίκη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης, Μ/50/11-12-2018, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Ο.Ε.Ε.

Το υπό μίσθωση ακίνητο να έχει εμβαδόν περίπου διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές και για ακίνητα που παρουσιάζουν αποκλίσεις έως και δέκα (±10) τ.μ. ως προς το σύνολο της επιφανείας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.